19 maja, 2024

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

Rodzaje futures czyli kontrakty terminowe w praktyce

3 min read

Transakcje terminowe polegają na zawarciu umowy, która zobowiązuje sprzedającego do dostarczenia określonej ilości i jakości danego dobra, a kupującego zobowiązuje do jego odebrania w przeznaczonym do tego czasie w przyszłym terminie po cenie ustalonej w chwili zawierania tej umowy. Sprawdź, co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Rodzaje kontraktów terminowych

Wyróżniamy aż trzy rodzaje kontraktów terminowych czyli forwards, futures, a także opcjonalne.

Transakcje terminowe dzielimy na:

  • bezwarunkowe czyli takie, w których poszczególni kontrahenci  w dniu realizacji transakcji muszą wykonać wszystkie zobowiązania  wynikające  z  zawartej umowy (forwards i futures).
  • warunkowe czyli takie, w których nabywca może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli uzna, że z punktu widzenia potencjalnego zysku jest to mało opłacalne (opcjonalne).

Inny podział transakcji terminowych

  • rzeczywiste, w których dochodzi do fizycznego dostarczenia instrumentu  bazowego w chwili realizacji transakcji (forwards),
  • nierzeczywiste, w których dokonuje się jedynie rozliczenia gotówkowego kontraktu (forwards i futures)

Pozycja krótka i długa

O nabywcy danego kontraktu mówi się, że zajął tak zwaną pozycję długą czyli long position. Oznacza to, że przyjął na siebie zobowiązanie do zakupu przedmiotu umowy w przyszłości po ustalonej z góry cenie. 

Jeśli natomiast o sprzedawcy kontraktu  mówi  się,  że przyjął tzw. pozycję krótką czyli short position to znaczy, że przyjął na siebie zobowiązanie do sprzedaży instrumentu bazowego w przyszłości.

Zajmując pozycję długą, inwestor zakłada przyszły wzrost wartości wybranego instrumentu bazowego. Nabywca przewiduje natomiast, że po otrzymaniu danego przedmiotu w chwili likwidacji transakcji będzie je mógł odsprzedać z zyskiem.

Zajmując z kolei krótką pozycję, trader zakłada spadek wartości instrumentu bazowego. Sprzedający oczekuje zatem, że będzie w stanie dokonać zakupu instrumentu podstawowego w ustalonym czasie likwidacji transakcji po niższym kursie niż kupujący jest zobowiązany zapłacić zgodnie z umową. 

Jak rozpocząć handel kontraktami terminowymi?

Pierwszy kroki do rozpoczęcia handlu na futures lub na innych kontraktach terminowych to bez wątpienia otwarcie rachunku u brokera, który posiada dostęp do rynków giełdowych, a także oferuje tego typu transakcje. Warto w tym celu wybrać renomowanego brokera. Jeśli jesteś zainteresowany pomnażaniem swojego kapitału dowiedz się więcej na temat handlu futures oraz sprawdź Saxo Bank Polska, który oferuje dostęp do niemal 200 kontraktów futures na indeksy, metale, energię, produkty rolnicze, stopy metali oraz FX z 23 międzynarodowych giełd.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Handel na futures niesie ze sobą ryzyko. Trzeba więc posiadać wiedzę inwestycyjną i zachować ostrożność. Każdą strategię zawsze warto najpierw przetestować na rachunku symulowanym, a dopiero wówczas przystąpić do handlu z rzeczywistymi pieniędzmi.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.