16 czerwca, 2024

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

Jak wykonać audyt placówki medycznej?

2 min read

Wiele firm z branży medycznej decyduje się na wykonanie profesjonalnych audytów, które mają ona celu określenie, czy działają one optymalnie.

Oczywiście audyt tego rodzaju może być procesem czasochłonnym, ale korzyści znacznie przewyższają niedogodności. W czasie audytu określane jest jakie rzeczy są prowadzone prawidłowo, a co można poprawić i zoptymalizować. Pomaga w sposób usystematyzowany wyciągnąć wnioski, i usprawnić pracę, oczywiście może dotyczyć różnych obszarów. Przykładowo można przeanalizować metody rejestracji pacjentów, długości wizyt. Czasem pacjenci mogą także odwoływać wizyty, wówczas należy wprowadzić system który umożliwi łatwy łatwą rezygnację z wizyty, przykładowo za pomocą telefonu komórkowego, czy też strony internetowej. Pomoże to zoptymalizować ilość wizyt, co z pewnością będzie mogło przełożyć się na pracę całej placówki. Jak wykonać audyt placówki medycznej?

W zależności od celu audyty mogą być przeprowadzane przez firmę zewnętrzną lub przez personel.

Audyty przeprowadzane przez stronę trzecią mają na ogół na celu sprawdzenie zgodności, a audyty wewnętrzne są zwykle przeprowadzane w celu oceny bieżących procesów leczenia i oceny jakości opieki. Ważne jest określenie celu audytu jaki ma zostać wykonany, może dotyczyć całej placówki, lub też poszczególnych działów. Można wykorzystać mierzalne dane na podstawie dokumentów firmy. Po określeniu celu audytu należy określić szczegółowe kryteria pomiaru. Z pewnością ważne jest aby audyt był przeprowadzony przez osoby znające zagadnienia związane z pracą placówek medycznych. Z pewnością w zespole powinien znaleźć się przykładowo lekarz specjalista, który dobrze zna zasady działania placówki. Profesjonaliści będą wiedzieli jak prawidłowo ocenić biznes medyczny, mogą znaleźć słabe i mocne strony, doradzić jakie zmiany powinny być wprowadzone w celu usprawnienia pracy. Może zostać także stworzony biznesplan, czy też strategia rozwoju. Audyt ze strony podmiotu trzeciego to okazja na znalezienie problemów w wielu różnych obszarach działalności przychodni czy szpitala.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.