19 maja, 2024

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

Różnica między menedżerem produktu a właścicielem produktu

2 min read

Metody Agile są szeroko stosowane przez zespoły programistów w dużych i średnich organizacjach. Menedżer produktu i właściciel produktu odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu wszelkich metod Lean-Agile.

Ich role są dość różne i musisz je zrozumieć, aby z powodzeniem wyrównać wszystkie poziomy przedsiębiorstwa i osiągnąć wspólny cel. Nic dziwnego, że znajduje się właściciel produktu, który pełni rolę menedżera produktu w organizacji. W rzeczywistości różnica między tymi dwoma polega na ich rolach, a nie na tytule. Ich zadania zasadniczo się pokrywają, szczególnie w projektach z udziałem dużych zespołów lub wielu działów. Właściciel produktu jest zdefiniowany w Scrumi jako kluczowy interesant projektu, którego zadaniem jest stworzenie wizji tego, co chce rozwinąć i przekazanie tej wizji reszcie zespołu. W rzeczywistości bez tej wizji projekt rozwoju Agile nie mógłby się rozpocząć. Opis produktu zawiera listę kluczowych funkcji, które muszą znajdować się w produkcie, aby mógł osiągnąć swoją wizję. Właściciel produktu musi dobrze rozumieć rynek, konkurencję i bieżące trendy, aby ułatwić stworzenie systemu spełniającego potrzeby użytkowników i cele biznesowe. Główne obowiązki menedżera produktu polegają na utrzymaniu i zarządzaniu strategicznym kierunkiem, jaki obiera produkt i całe przedsiębiorstwo. Menedżer produktu musi pozostawać w stałej komunikacji z klientami oraz z całym rynkiem, aby zapewnić dostarczanie wartości klientom docelowym.

Menedżer produktu często będzie musiał uczestniczyć w spotkaniach dotyczących sprzedaży i zarządzania oraz zasadniczo zrozumieć wewnętrzne i zewnętrzne działania organizacji, które mogą utrudniać rozwój produktu.

Niektóre aspekty, na których koncentruje się menedżer produktu, nie wpływają bezpośrednio na zespoły programistów. Czasami może być wymagane odegranie roli zarówno menedżera produktu, jak i właściciela produktu. Musisz zrozumieć, że nie musisz robić wszystkiego naraz. Zawsze możesz delegować kogoś do działania jako menedżer produktu, koncentrując się na swoich rolach jako właściciela produktu. Jeśli uzyskasz certyfikat scrum, również podnosi to twoje umiejętności i wyposaża cię we wszystkie narzędzia potrzebne do skutecznego wykonywania swoich ról.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.