2 marca, 2024

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

Generowanie leadów – nowoczesna forma pozyskiwania klientów

2 min read

Prowadzenie firmy jest zajęciem na pełen etat i ma tyle różnych kierunków, że jedna osoba nie jest w stanie nad wszystkim zapanować. Nawet tak ważne działania jak pozyskiwanie klientów, czyli szeroko rozumiany marketing, są coraz częściej cedowane na zewnętrzne podmioty. Pośrednicy działający w formie outsourcingu wiedzą jak pozyskać klienta i mają za zadanie dotrzeć do niego, wybadać jego zainteresowanie ofertą i w razie rzeczywistej chęci podjęcia współpracy, zdobycia jego danych kontaktowych oraz przekazanie ich swojemu zleceniodawcy.

Generowanie leadów – nowoczesna forma pozyskiwania klientów

Takie działanie nazywane jest współcześnie generowaniem leadów i korzystają z niego firmy z praktycznie każdego segmentu działalności

Jako nowoczesna metoda na pozyskiwanie klientów B2B generowanie leadów sprawdza się doskonale zwłaszcza w branżach o szerokim spectrum ofertowym: księgowości i rachunkowości, medycynie, doradztwie prawnym oraz usługach kierowanych do instytucji publicznych. Leady mają też duże oddziaływanie w segmencie organizacji szkoleń i konferencji, z których coraz częściej korzystają firmy i tym samym szukają miejsc czy organizatorów gotowych przeprowadzić tego typu spotkania. Dzięki temu ogólna konwersja wynikająca z pozyskanych leadów, czyli odsetek klientów podpisujących umowę po kontakcie z nimi, jest bardzo wysoka, a koszty wydane na kampanię zwracają się dość szybko. Widać to zwłaszcza na przykładzie większych firm, które mają większe zapotrzebowanie na nowych klientów, a które same nie prowadzą osobnego działu marketingu. Stosowanie metody generowanie leadów pozwala im skupić się na rozwoju, unowocześnianiu oferty i starannym wykonywaniu usług podczas gdy pozyskiwaniem klientów zajmują się zewnętrzne podmioty.

O skuteczności kampanii generowanie leadów decyduje wiele czynników

Najważniejszy z nich to jakość oferowanego produktu oraz oczekiwania względem samego leadu. W tym drugim przypadku chodzi o zawężenie grupy osób decyzyjnych, do których chce się pozyskać kontakt albo o zawężenie branży firm, do których ma być kierowania oferta. Dodatkowo efektywność można zwiększyć poprzez mieszanie ze sobą różnych metod pozyskiwania leadów, np. cold callingu (telemarketingu) z cold mailingiem.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.