28 września, 2023

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

Jakie urządzenia można obsługiwać dzięki uprawnieniom F-gazy?

2 min read

W przemyśle na wielu stanowiskach wymagane są uprawnienia F-gazy.

Mogą one pozwolić na pracę w wielu dziedzinach, przykładowo przy montażu fotowoltaiki, montażu klimatyzacji, napełnianiu i obsługi butli gazowych. Są to uprawnienia, które możemy otrzymać po zdaniu odpowiedniego egzaminu. W naszym kraju znajdziemy firmy, które organizują szkolenia przygotowujące do egzaminu F-gazy.

Jakie urządzenia można obsługiwać dzięki uprawnieniom F-gazy?

Uprawnienia F-gazy do obsługi urządzeń klimatyzacyjnych

Podczas szkolenia w celu uzyskania uprawnień F-gazy prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne przez doświadczonych specjalistów. Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe, w zależności od potrzeb mogą korzystać z różnych materiałów, również w formie elektronicznej. Uprawnienia F-gazy pozwolą na pracę z substancjami gazowymi, które często wykorzystywane są w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń chłodniczych, pomp ciepła. Dzięki takim uprawnieniom możemy obsługiwać także agregaty chłodnicze w samochodach ciężarowych, chłodniach. Kursanci dowiedzą się, czym jest parownik, sprężarka, skraplacz, w jaki sposób działają zawory termostatyczne, czyli podstawowe elementy systemów chłodniczych.

Kursy dotyczą również identyfikacji wycieków, zapobiegania awariom w systemach chłodniczych. Dlatego kurs dotyczy w szczególności obsługi zaworów kulowych, zaworów grzybkowych czy też rozwiązań nadmiarowych. Ważne są także regulatory ciśnienia oraz temperatury, wzierniki kontrolne czy też regulatory. Podczas przeszkolenia poruszone zostaną także kwestie związane z ochroną środowiska, przepisów międzynarodowych oraz Unii Europejskiej na temat przeciwdziałaniu zmian klimatycznych. Także wiedza o substancjach występujących w urządzeniach chłodniczych i ich wpływie na środowisko. Dzięki temu możemy także poznać wiele aspektów dotyczących naprawy, konserwacji urządzeń chłodniczych, obsługi sprężarek, oraz wszystkich ważnych elementów klimatyzacji.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w szkoleniu F-gazy, mogą wejść na stronę https://sep-on-line.pl/kursy/kurs-f-gazy, gdzie znajdą informacje na temat jednodniowych kursów. Można także ukończyć kursy SEP G1, G2 oraz G3 z eksploatacji i dozoru.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.