4 lutego, 2023

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

Energia wodna jako jedno z odnawialnych źródeł energii

3 min read

Energia odnawialna wykorzystuje źródła energii, które są stale uzupełniane przez naturę, tj. słońce, wodę, wiatr, ciepło Ziemi i rośliny. Technologie energii odnawialnej przekształcają te paliwa w użyteczne formy energii – najczęściej w elektryczność, ale także w ciepło, chemikalia lub moc mechaniczną.

Dlaczego warto korzystać z energii odnawialnej?

Obecnie, do ogrzewania i zasilania domów, jak i do napędzania samochodów wykorzystywane są głównie paliwa kopalne. Do zaspokojenia potrzeb energetycznych populacji wygodnie jest używać węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, ale należy pamiętać, że zasoby tych paliw na Ziemi są ograniczone.

Nawet w obliczu nieograniczonej podaży paliw kopalnych, korzystanie z energii odnawialnej jest lepsze dla środowiska. Technologie energii odnawialnej często nazywane są „czystymi” lub „zielonymi”, ponieważ wytwarzają niewiele, jeśli w ogóle, zanieczyszczeń. Podczas spalania paliw kopalnych wysyłane są do atmosfery gazy cieplarniane, które zatrzymują ciepło słoneczne i przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Klimatolodzy ogólnie zgadzają się, że średnia temperatura Ziemi wzrosła w ostatnim stuleciu. Jeśli ten trend się utrzyma, poziom mórz wzrośnie i zgodnie z przewidywaniami naukowców, powodzie, fale upałów, susze i inne ekstremalne warunki pogodowe mogą występować zdecydowanie częściej.

Energia wodna

Udokumentowana historia energetyki wodnej sięga 5000 lat temu, ale dopiero na początku XIX wieku, w wyniku rewolucji przemysłowej, nastąpił szybki jej rozwój. Koniec dwudziestego wieku przyniósł nowe wyzwania związane z jednej strony z rosnącym popytem na usługi, z drugiej zaś z nowymi wymaganiami dotyczącymi łagodzenia wpływu na środowisko.

Obecnie, energia wodna charakteryzuje się stabilnością rynku, rosnącą konkurencją w branży i wzrastającm zapotrzebowaniem na magazynowanie energii. Obecnie, jest największym odnawialnym źródłem energii na całym świecie. W ciągu ostatnich 50 lat wytwarzanie energii elektrycznej z wody znacznie wzrosło. Elektrownie wodne przekształcają energię płynącej wody w elektryczność. Najpopularniejsza forma energii wodnej wykorzystuje zaporę na rzece, aby zatrzymać duży zbiornik wody. Woda jest uwalniana przez turbiny w celu wytworzenia energii.

Elektrownie wodne nie wytwarzają emisji do powietrza, ale mogą wpływać na jakość wody i siedliska dzikiej przyrody. Dlatego elektrownie wodne są obecnie projektowane i eksploatowane w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na wodny ekosystem. Niektóre z nich kierują część przepływu wokół swoich tam, aby naśladować naturalny przepływ rzeki. Dodatkowo, stosowane są drabiny rybne i inne podejścia, takie jak ulepszone turbiny, aby wspomóc migrację ryb i zmniejszyć liczbę zabitych. Obecnie, rozwój energetyki wodnej jest trudny ze względu na duży początkowy i stały koszt inwestycji oraz problemy środowiskowe. Niemniej jednak, energia wodna jest atrakcyjna ze względu na możliwość dostawy wody do celów rolniczych, domowych i przemysłowych.

Największą elektrownią wodną na świecie jest zapora Itaipu zainstalowana na rzece Paraná i opracowana wspólnie przez Brazylię i Paragwaj.

Należy podkreślić, że rozwój technologii hydroenergetycznej nastąpił także w sposób, który przynajmniej częściowo wykorzystuje również energię mechaniczną wód morskich i oceanicznych.

Więcej informacji

Jeżeli szukacie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii, sprawdźcie ofertę na stronie https://4oze.pl/ – panele fotowoltaiczne i inne

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.