14 kwietnia, 2024

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

Powrót do treningów po COVID

3 min read

Poluzowanie restrykcji związanych z COVID-19 umożliwiło sportowcom powrót do regularnych treningów. Jak wrócić do aktywności fizycznej, żeby było to bezpieczne dla serca? The American College of Cardiology’s Sports and Exercise Cardiology Section przygotowało zalecenia dotyczące powrotu do treningów u sportowców, którzy przeszli infekcję koronawirusem.

Ocena ryzyka

Zaleca się następujący algorytm postępowania w przypadku poszczególnych grup po pozytywnym teście na COVID:

 • Sportowcy bezobjawowi lub z łagodnymi objawami-obecnie nie zaleca się standardowo oceny ryzyka chorób układu krążenia. Po 10 dniach samoizolacji możliwy jest powrót do aktywności fizycznej;
 • Dzieci poniżej 15 roku życia ze średnio nasiloną lub ciężką infekcją COVID-zalecana jest ocena ryzyka chorób układu krążenia przez pediatrę;
 • Dzieci powyżej 15 roku życia bez objawów uogólnionych-nie zaleca się rutynowej oceny ryzyka krążeniowego, taka ocena jest uzasadniona w przypadku wystąpienia objawów ogólnoustrojowych;
 • Przy średnio nasilonej infekcji oraz u osób powyżej 65. roku życia lub z chorobami układu krążenia zaleca się przynajmniej 10 dniową samoizolację i powstrzymanie się od aktywności fizycznej przez co najmniej 10 dni po ustąpieniu objawów. Przed powrotem do aktywności fizycznej konieczna jest ocena ryzyka przez lekarza. Można rozważyć przeprowadzenia badanie EKG, troponiny sercowej oznaczanej metodą wysokoczułą (hs-cTn) lub echo serca.
 • U osób z hospitalizowanych z ciężkim przebiegiem COVID należy powstrzymać się od aktywności fizycznej przez przynajmniej 14 dni od ustąpienia objawów. Przed wznowieniem treningów należy skonsultować się z lekarzem i ocenić funkcję serca. Powinno się powoli wracać do aktywności fizycznej.
 • Przy zdiagnozowaniu zapalenia mięśnia sercowego należy postępować zgodnie z wytycznymi

Zapalenie mięśnia sercowego

Przed powrotem do aktywności fizycznej sportowcy, u których zdiagnozowano objawy kliniczne sugerujące zapalenie mięśnia sercowego, powinni zostać poddani badaniu EKG w spoczynku, 24-godzinnemu monitorowaniu metodą Holtera oraz powinno zostać u nich wykonane EKG wysiłkowe nie wcześniej niż 3 do 6 miesięcy po chorobie.

Dodatkowo zaleca się, aby sportowcy mogli wznowili treningi i/lub udział w zawodach, jeśli spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

 • Funkcja skurczowa komór widoczna w echo serca uległa normalizacji;
 • Markery uszkodzenia mięśnia sercowego, niewydolności serca i zapalenia w badaniach laboratoryjnych powróciły do normalnego poziomu;
 • Brak jest klinicznie istotnych cech zaburzeń rytmu serca w badaniu Holtera i w wysiłkowym EKG;

Na co zwrócić uwagę?

 • Sportowcy z izolowanym podwyższeniem poziomu hs-cTn, ale z małym prawdopodobieństwem uszkodzenia mięśnia sercowego (bez objawów lub z niewielkimi objawami COVID-19) mogą szybciej wrócić do treningów
 • Wśród sportowców z trwale podwyższonym poziomem troponiny, ale z prawidłowym obrazem serca w rezonansie, należy ocenić objawy kliniczne. Przy ich występowaniu zaleca się redukcję wysiłku fizycznego przez co najmniej trzy miesiące.

Ogólnie u większości sportowców z bezobjawowym lub skąpoobjawowym przebiegiem COVID nie rozwija zapalenie mięśnia sercowego. Cały czas nie ma jeszcze wystarczających danych na ten temat. Echo serca jest jedną z szybkich i wydajnych metod oceny funkcji serca przed powrotem do treningów.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.