28 czerwca, 2022

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

Zadośćuczynienie dla osób walczących z aparatem komunistycznym

3 min read

Osoby które ucierpiały w wyniku represji w czasie komunizmu mogą obecnie ubiegać się o odszkodowanie.

Obecnie jest to możliwe w przypadku wcześniejszego stwierdzenia nieważności wyroku skazującego przez organy komunistyczne. Jest to warunek konieczny, musimy w naszym sądzie okręgowym otrzymać tego rodzaju unieważnienie. Dzięki temu będziemy oczyszczeni z zarzutów, będziemy mogli wówczas ubiegać się o właściwe odszkodowanie z tytułu represjonowania w czasie komunizmu.

Zadośćuczynienie dla osób walczących z aparatem komunistycznym

Odszkodowanie dla osób represjonowanych w latach 1944-1989

Powinniśmy pamiętać, iż sprawy tego rodzaju nie przedawniają się, dlatego też będziemy mogli zwrócić się do sądu z wnioskiem jeszcze przez wiele lat. Dodatkowo warto pamiętać, iż do odszkodowania mają prawo także dzieci, rodzeństwo czy też małżonek osoby represjonowanej. Z wnioskiem do sądu może wystąpić także Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, odpowiedni prokurator zajmujący się daną sprawą. Warto zwrócić uwagę, iż często przepisy te dotyczyły będą osób represjonowanych w czasie stanu wojennego, może być to przykładowo decyzja sądu o internowaniu.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku mówi o tym, iż odszkodowania lub zadośćuczynienia należą się za krzywdy wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia lub decyzji sądu i mogą zostać wypłacone osobie represjonowanej. Oznacza to także, iż osoby wobec których nie zastosowano kary internowania lub też więzienia, jednak ją zasądzono, również będą mogły się ubiegać o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Może być to w przypadku działaczy opozycyjnych, którzy po wyroku sądu zbiegli i ukrywali się. Należy pamiętać, iż żądanie odszkodowania można zgłaszać w sądzie okręgowym do 10 lat w terminie od daty jego uprawomocnienia, przed 2019 rokiem był to okres jednego roku, zatem jest to duże ułatwienie dla osób, które będą chciały się ubiegać o odszkodowania w związku z represjonowaniem w czasie komunizmu. Oczywiście istnieje wiele ustaw, na podstawie których także osoby, które skazano na zesłanie lub deportowanie przez władze ZSRR w latach 1936-1956 i ucierpiały z tego powodu mogą otrzymać zadośćuczynienie.

Oczywiście odszkodowanie dla osób represjonowanych może być wypłacane w związku przykładowo z utratą pracy przez osoby represjonowane w czasie stanu wojennego, kiedy po odbyciu kary więzienia osoba mogła mieć problem ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. W następnych latach wpłynęło to oczywiście negatywnie na wysokość emerytury lub też przyznanej renty, przez co konsekwencje odczuwalne są przez długi czas. Może mieć to duży wpływ na wydanie decyzji o wielkości odszkodowania.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.