26 marca, 2023

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

Aplikacje Google pomogą w codziennej pracy w firmie

2 min read

Aby uwzględnić rosnące zainteresowanie aplikacjami internetowymi, w kwietniu 2008 r. Uruchomiono Google App Engine jako zasób platformy jako usługi, umożliwiający programistom tworzenie i hostowanie aplikacji w infrastrukturze Google.

App Engine wyszedł z wersji zapoznawczej we wrześniu 2011 roku, a nazwa Google Cloud Platform została formalnie przyjęta w 2013 roku. Od czasu wprowadzenia Google App Engine firma wypuściła następnie szereg uzupełniających się narzędzi, takich jak warstwa przechowywania danych oraz komponent Infrastruktura jako usługa znany jako Google Compute Engine, który obsługuje korzystanie z maszyn wirtualnych. Po rozwoju jako dostawca IaaS, Google dodał dodatkowe produkty, w tym moduł równoważenia obciążenia, DNS, narzędzia monitorowania i usługi analizy danych, dzięki czemu GCP jest bliżej parytetu funkcji z Azure, dzięki czemu może lepiej konkurować na rynku chmurowym. Google Cloud Platform to portfolio usług przetwarzania w chmurze, które powstało wokół początkowej platformy Google App Engine do hostowania aplikacji internetowych z centrów danych Google. Od momentu uruchomienia Google App Engine w 2008 r. GCP stała się jedną z wiodących platform chmurowych na rynku, choć nadal pod względem udziału w rynku śledzi Amazon Web Services i Microsoft Azure.

To powiedziawszy, Google nadal utrzymuje się w wojnie w chmurze i kontynuuje inwestycje w GCP, aby uczynić go konkurencyjnym wobec innych dostawców publicznych chmur obliczeniowych i bardziej atrakcyjnym dla dużych klientów. Google zapewnia inne usługi w chmurze, które nie są ściśle częścią Cloud Platform. G Suite, zbiór aplikacji zwiększających wydajność i współpracę, konkurował z Microsoft Office 365. Firebase to platforma do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych. Platforma Google Maps to zbiór usług mapowania służących do integracji z innymi produktami. Z pewnością bardzo przydatna w wielu firmach jest chmura google udostępnianie w niej jest bardzo wygodne. Z pewnością może w dużym stopniu pomoc w codziennej pracy w firmie.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.