27 listopada, 2022

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

Jak zaprojektować funkcjonalny i nowoczesny dom?

3 min read

Głównym czynnikiem, wpływającym na podjęcie decyzji o budowie domu, jest zwykle chęć zapewnienia rodzinie odpowiednich warunków. Dużą rolę odgrywa więc funkcjonalność domostwa – stanowi ona jeden z najważniejszych czynników, zapewniających realizację tak skonkretyzowanego celu. Jak jednak wznieść taki budynek?

Czym powinien charakteryzować się idealny dom?

Prace przy wznoszeniu funkcjonalnego domu należy rozpocząć od stworzenia jego projektu. Powinien być on jak najlepiej dostosowany do potrzeb użytkowników. Warto bowiem zauważyć, że wymagania co do przestrzeni mieszkalnej dla młodego małżeństwa z dziećmi będą znacząco różnić się od analogicznych wymogów dla seniorów lub bezdzietnego singla. Również wyposażenie domu powinno zostać dopasowane do potrzeb przyszłych mieszkańców.

Jakie inne czynniki należy uwzględnić przy projektowaniu funkcjonalnego domu?

Dużą rolę odgrywają też uwarunkowania, związane z lokalizacją planowanego budynku mieszkalnego. Kluczowa jest wielkość działki, na której ma on powstać. Na niewielkiej przestrzeni ciężko bowiem umieścić rozległy dom parterowy (konieczne może być zaprojektowanie obiektu o kilku kondygnacjach), nie mówiąc o tarasie czy basenie. Warto również uwzględnić w projekcie budynku możliwość jego rozbudowy lub przebudowy. Trzeba też brać pod uwagę potrzeby starszych lub niepełnosprawnych członków rodziny, dopasowując do nich na przykład rozkład pomieszczeń czy planowany sposób przemieszczania się po domu.

Jakie warunki musi spełniać dom pod względem prawnym?

Jak już wspomniano – projekt budynku musi uwzględniać wielkość działki. Warto zauważyć, że związane z tym kwestie techniczne (właściwe rozplanowanie lokalizacji domu i otaczających go obiektów) nie są jedynymi, jakie należy brać pod uwagę podczas prac projektowych. Równie istotne jest zastosowanie się do ustaleń, zawartych w przepisach prawa. Jednym z nich jest wymóg, by dom znajdował się w odległości 3 lub więcej metrów od wytyczonych granic działki – dotyczy to sytuacji, gdy w danej jego ścianie brak jest okien i drzwi. W innym wypadku konieczne jest zachowanie co najmniej 4 metrów odstępu. Wymagania w tym zakresie mogą być jednak inne, jeżeli tak stanowi Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Jaki rozmiar pomieszczeń będzie optymalny w konkretnym domu?

Funkcjonalny dom powinien również cechować się optymalną powierzchnią. Wielu osobom wydaje się, że duże pomieszczenia zapewnią wygodę – i do pewnego stopnia jest to prawda. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że powierzchnię taką należy jeszcze utrzymać – opłacić podatek od nieruchomości oraz ogrzać. Duża przestrzeń sprzyja też gromadzeniu niepotrzebnych rzeczy, które w dłuższym okresie mogą utrudnić racjonalne korzystanie z domu. Warto więc zaprojektować budynek mieszkalny tak, by wielkość jego pomieszczeń była dopasowana do ich przeznaczenia. O ile bowiem salon powinien mieć co najmniej 20 metrów kwadratowych, o tyle współczesna kuchnia (bez części jadalnej) może mieć powierzchnię nawet kilkukrotnie mniejszą.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.