22 października, 2021

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA CZY AKROBATYCZNA? KTÓRA NAJLEPSZA?

3 min read

Gimnastyka to gimnastyka! Powiedział typowy Kowalski. Jakie tutaj mogą istotne różnice? A właśnie, że istnieją, i są one nawet więcej jak namacalne! Dla osób znających różnice pomiędzy obydwiema dyscyplinami, mylenie ich i wrzucanie do jednego wora jest wręcz nie do przyjęcia. Podczas rozmowy ze znawcami zarówno gimnastyki akrobatycznej jak i rytmicznej prawdopodobnie spotkamy się z długim i mniej lub bardziej interesującym wywodem na temat różnic pomiędzy tymi konkurencjami sportowymi oraz dowiemy się, która jest lepsza i dlaczego. Abyś mógł przyjąć właściwą stronę (a takiej właściwie nie ma) zapraszam Cię do krótkiej wzmianki na temat gimnastyki akrobatycznej i rytmicznej, w której spróbuję przestawić ich definicje oraz zestawię ze sobą najlepsze i najgorsze strony tych dyscyplin.

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA I AKROBATYCZNA – PODOBIEŃSTWA

Pomiędzy obydwoma rodzajami gimnastyki występują znaczne różnice, nie mniej można doszukać się również pomiędzy nimi podobieństw. Zarówno gimnastyka artystyczna jak i akrobatyczna należą do sportów międzynarodowych i są regulowane przez Międzynarodową Federację Gimnastyki i są to konkurencje olimpijski. Każda z dyscyplin bazuje na systemie oceniania od 1 do 30. To by było tyle tematem podobieństw. Skupmy się może teraz na różnicach.

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA I AKROBATYCZNA – RÓŻNICE

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA. Praktykowana przez kobiety i mężczyzn konkurencja wymagająca dużych zdolności i umiejętności opartych na zwinności, równowadze i sile. Gimnastycy artystyczni mogą brać udział w kilku konkurencjach podczas jednych zawodów. Mężczyźni rywalizują pomiędzy sobą na koniu z łękami, nieruchomych pierścieniach lub równoległych słupkach. Z kolei kobiety rywalizują pomiędzy sobą w konkurencjach opierających się o nierówne poprzeczki, belkę równoważącą i salta. Obydwie grupy wykorzystują do ćwiczeń specjalistyczną matę z wbudowanymi sprężynami. Jedynym wydarzeniem gdzie wykorzystuje się muzykę, są konkurencje bazujące właśnie na macie.

GIMNASTYKA RYTMICZNA. Przeznaczona wyłącznie dla kobiet. W przeciwieństwie do gimnastyki artystycznej, gdzie poza podłogą rywalizuje się również na 4 innych elementach, w gimnastyce rytmicznej wszystkie czynności są wykonywane na podłodze. Dodatkowo w przeciwieństwie do gimnastyki artystycznej, gimnastycy rytmiczni używają różnych przyrządów w postaci piłek, wstążek, obręczy, skakanek czy też pary maczug. Dodatkowo wszystkie elementy oparte są na pracy z muzyką.

Zasadniczą różnicą pomiędzy gimnastyką artystyczną i rytmiczną jest również sam sposób rywalizacji. W obydwu konkurencjach gimnastycy pracują zespołowo, ale sposób rywalizacji jest nieco inny. Gimnastycy artystyczni rywalizują indywidualnie w poszczególnych czterech elementach, a uzyskany przez nich wynik jest jednocześnie przypisywany ich zespołowi. W gimnastyce rytmicznej od początku rywalizujemy, jako zespół.

Jeśli zainteresowani jesteśmy treningiem gimnastyki warto skorzystać z oferty https://taniec.com.pl/st/. Na zajęciach z akrobatyki https://taniec.com.pl/ld/akrobatyka/ możemy się zaznajomić z różnymi ciekawymi elementami występującymi zarówno w gimnastyce jak i akrobatyce.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.