9 grudnia, 2023

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

Jakie wybrać sita do przesiewaczy?

2 min read

Sita przemysłowe stanowią jeden z najważniejszych elementów przesiewaczy.

To one określają przebieg procesu przesiewania. Dobierane są pod kątem rodzaju materiału lub kruszywa, które ma być poddane przesiewaniu. Dzięki nim wyrób może być oczyszczony z brudu i z tkwiących w nim drobin oraz grudek. Jakie sita do przesiewaczy będą dobre do danego kruszywa?

Czym są przesiewacze?

Otóż przesiewacze to maszyny, które odpowiadają za proces dzielenia materiałów sypkich takich jak kruszywa lub ziarna na odpowiednie części. Innymi słowy, przesiewacz oczyszcza je z niechcianych fragmentów ziemi lub kamieni, które mogły się do nich dostać. Działanie przesiewacza jest szybkie i precyzyjne. Warto dodać, że może on przesiewać także materiały o dużej wilgotności.

Co może być przesiewane?

Wydobycie materiałów o pochodzeniu mineralnym oraz sztucznym takich jak żwir, piasek lub grys wymaga bezwzględnego zastosowania przesiewacza. Są to kruszywa, do których może dostać się wiele brudu, którego należy się pozbyć, jeśli chce się wykorzystać je, chociażby do budownictwa.

Jak działa przesiewacz?

Praca, jaką wykonuję maszyna nazywana przesiewaczem, dzielona jest na trzy etapy. Każdy jest niezbędny do tego, by proces mógłby być uznany za zakończony.

Etap I – sortowanie pierwotne

W pierwszym etapie przesiewu usuwane są m.in. duże kawałki gliny oraz innych zanieczyszczeń. Mówi się, że jakość sortowania pierwotnego jest w dużej mierze uzależniona od wibracji, dlatego dużą skutecznością cieszą się przesiewacze wibracyjne.

Etap I – sortowanie wtórne operacyjne

Podczas drugiego etapu materiał jest dzielony na frakcje. Chodzi o to, by oczyszczona frakcja spełniała wszelkie wytyczne i normy techniczne, jakie ją obowiązują.

Etap III – sortowanie końcowe

W ostatnim etapie przesiewania kruszywo poddane jest finalnemu procesowi separacji. Powinien on charakteryzować się największą precyzją.

Sita w przesiewaczach

Sita do przesiewaczy muszą być przede wszystkim dostosowane do tego, z jakim kruszywem i materiałem będzie im dane się ścierać. Jest to podstawowa i główna składowa określająca ich rodzaj. Dużą popularnością cieszą się sita strunowe, które zapewniają przesiewaczom klasyfikację materiałów z wysoką tendencją do zaślepiania.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.